• Fizibilite, Stratejik Bölge Analizleri ve Teknik Değerleme Çalışmaları,