Başlıca Hizmetlerimiz

Teknik Müşavirlik

 • Hak Talepleri Yönetimi,
 • Kontrat Mühendisliği,
 • Uluslararası tahkim hazırlığı ve teknik müşavirliği,
 • FIDIC şartnameleri hazırlığı ve uygulama sırasında her türlü müşavirlik hizmetleri,
 • Uluslararası ve yerli kanun, şartname ve projelere göre ihale şartları ve dokümanları hazırlığı,
 • Yönetim müşavirliği konusunda uluslararası ve yerli firmalarla ortaklık kurmak,
 • Müteahhit firmaların uluslararası projelerde özellikle FIDIC şartname ve projelerine göre yüklendikleri hakediş, planlama ve kalite kontrol hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İdare ve yönetimlerle işbirliği yaparak ihale öncesi her türlü sözleşme, şartname hazırlığı ve müteahhit firma seçimine kadar danışmanlık hizmetleri,
 • İş programları konusunda özellikle kritik yörünge metodu (cpm) kullanılan her türlü programın analizi ve projeye uygunluğuna göre seçiminin yapılması,
 • Dünya Bankası, Avrupa Yatırım ve İskân Bankası ve Asya Yatırım Bankası’nın üye müşavir kuruluşu olması nedeniyle tüm dünyadaki projelerinden haberdar olarak gerekirse katılmak ya da sektörümüzdeki grup ve yatırımcılara konu ile ilgili teknik danışmanlık vermek,
 • Özellikle inşaat sektörü içerisinde uygun proje ve şartlara göre firma evlilikleri,
 • Konusu dahilinde sözleşme şartlarına göre oluşabilecek problemlerde firmaların ve idarelerin yönlendirilmesi ve çözüm önerileri,
 • Proje İhtiyaçlarına göre Finansal ihtiyaçlarda danışmanlık,
 • Lider Müşavirlik Hizmetleri.

Geliştirme Müşavirlik

 • Proje, Arazi ve Yatırım Geliştirme Müşavirliği,

Proje-İnşaat Yönetimi

 • Yurt içi ve yurt dışı yatırım projelerinde proje yönetim müşavirliği,
 • Gayrimenkul, Turizm, Altyapı ve Enerji yatırımlarında Proje-İnşaat Yönetimi,

Kalite Yönetimi

 • Kalite kontrol ve toplam kalite yönetimi,

Değerleme Çalışması

 • Fizibilite, Stratejik Bölge Analizleri ve Teknik Değerleme Çalışmaları,

Dizayn Yönetimi

 • Dizayn yönetimi-kontrolü ve revizyonları danışmanlığı,