Oran Karma Kullanım Projemizde İlk Kule Vincimiz Kuruldu