Oran Karma Kullanım Projemizde Yıkım Çalışmaları Başladı